Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, titular SC TISECO SRL Bacău

Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, titular SC TISECO SRL Bacău

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

  Face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN rev.2-4941 (cod CAEN rev.1-6024), titular S.C. TISECO S.R.L. Bacău.

          Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi între orele 900-1600 şi vineri între orele 900-1300, la sediul ANPM, Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti.

          În conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007, modificat şi completat prin O.M. nr. 1298/2011, art. 13, alin.(2) „Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu”.

          Draftul autorizaţiei de mediu se află pe pagina web ANPM la secţiunea Reglementări/Autorizaţia de mediu (http://www.anpm.ro).    


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-02-01 14:20:21
TiparesteTipareste